MW LOGISTICA е семейна фирма. Предаваните от пет поколения семейни ценности на точност, ефективност и преприемчивост са заложени в основата на фирмената философия и са кредо на всеки служител в компанията.

- Точност за нас означава, че си държим на думата
- Ефективност означава, че винаги търсим най-доброто решение и работим прецизно за постигане на най-добрия резултат от работата ни
- Предприемчивост означава, че подхождаме с изобретателски дух към решението всеки казус

Нашето мото: Спедицията с лично отношение!
Нашите ценности и характер:

- работим успешно в екип
- лоялни и честни сме
- изобретателни сме
- отговорни и надежни сме
- позитивни сме
- мислим бързо
- работим със самочувствие
- работим ефективно
Нашата задача:

- генерираме печалба
- грижим се за спокойствието на нашите клиенти и партньори
- търсим и задържаме нови и стабилни клиенти
- успешно и бързо се приспособяваме към новостите

Нашата мисия:
 Генерираме печалба въз основа на стабилни и спокойни партньори, благодарение на нашия изключителен характер!

Свържете се с нас

0899 777 555; 0894 452 702; София, бул. Искърско Шосе 7

Социални връзки


Facebook Twitter YouTube Google+